Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița, județul Bistrița Năsăud. Casele de tip familial Teaca - Total număr kWh: 19930

Casele de Tip Familial Teaca, prin serviciile şi activitățile pe care le desfăşoară, asigură dezvoltarea armonioasă a personalității copilului într-un cadru optim cât mai familial și în exercitarea deplină  a drepturilor lor. Casele de Tip Familial Teaca oferă copiilor găzduire pe o perioadă determinată,  protecție, îngrijire, educație cu scopul formării pentru (re)integrare socio-familială.

Casele de Tip Familial Teaca au o capacitate de 26 de locuri. Beneficiarii caselor sunt copii aflați în dificultate cu vârsta  cuprinsă  între 3 și 26 ani, fiecare fiind ocrotit în baza unui Plan Individualizat de Protecție.

Total număr kWh : 19930

 

 

 

Mulțumim campaniei "Dăruiește lumină" și totodată, mulțumim celor care au acordat voturi instituției noastre.

Todor Edith, Șef Serviciul de Achiziții D.G.A.S.P.C. BN"Dăruind vei dobândi!" Ce frumos am înțeles acest lucru cu toții. Cei 200.000 de kWh au fost dăruiți! Vă mulțumim!