Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roman , judeţul Neamț - Total număr kWh: 8500

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Roman contribuie la o educaţie mai bună pentru copiii cu dizabilități și pentru cei cu cerințe educaționale speciale, pentru a avea o șansă reală de integrare în societate. Pentru cei de aici, educația înseamnă integrare, înţelegere şi implicare.

Armonizat cu legislaţia europeană în domeniu, Centrul are deschidere către părinți, cadre didactice și copiii din comunitate. Prin eforturile tuturor celor implicaţi, copiii cu nevoi speciale au parte de un mediu de dezvoltare specializat şi, totodată, adecvat nevoilor.

.

Total număr kWh : 8500"Dăruind vei dobândi!" Ce frumos am înțeles acest lucru cu toții. Cei 200.000 de kWh au fost dăruiți! Vă mulțumim!