DĂRUIEȘTE LUMINA

CRĂCIUNULUI
Liceul tehnologic Special Cluj Napoca

Calea Dorobanților 40, Cluj-Napoca
 kWh
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca este o instituţie cu experienţă de peste 125 de ani în domeniul educaţiei şi reabilitării copiilor cu deficienţe de auz. Instituţia noastră, subordonată Consiliului Judeţean Cluj şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, oferă servicii educaţionale în domeniul educaţiei speciale pentru copii și elevi cu deficienţe de auz şi deficienţe senzoriale asociate din 22 de județe din țară. Pornind de la dezideratul că fiecare copil este unic şi reprezintă valoarea cea mai importantă a şcolii, se urmăreşte optimizarea rolului şcolii printr-un curriculum adecvat şi adaptat necesităţilor şi potenţialităţilor individuale, egalizarea şanselor elevilor deficienţi de auz în comunitatea locală. Obiectivele noastre sunt: - reabilitarea auditiv - verbală a copiilor de la 0 la 20 de ani -asigurarea de aparate auditive corespunzătoare pentru copiii; - dezvoltarea abilităţilor auditive; - dezvoltarea abilităţilor de comunicare; - dezvoltarea abilităţilor practice; - asigurarea suportului pentru părinţi; - pregătirea copiilor pentru viaţă şi societate. -pregătirea elevilor de liceu în specializarea tehnician operator tehnică de calcu


Liceul TEORETIC ”IOAN BUTEANU” SOMCUTA MARE

Str. Someșului, Nr. 22, Somcuta Mare, Jud. Maramureș
 kWh
Ușa școlii s-a închis în urma ultimului elev, lăsând să pătrundă liniștea după-amiezii. E mijloc de decembrie și se apropie vacanța de Crăciun. Printr-o ușă întredeschisă se vede un brăduț împodobit care mai păstrează în ramuri râsete și chicoteli de năzdrăvani, sub privirile severe ale unor elevi de altădată ale căror fotografii îngălbenite de vreme, stau cuminți într-un tablou așezat pe peretele din hol. Mă uit la tabloul pe care scrie „Primii absolvenți ai școlii medii mixte”și gândul îmi zboară la zecile de generații care s-au perindat pe băncile vechiului liceu din inima Chioarului. Un univers de amintiri se ascunde între aceste ziduri, iar ecoul lor răzbate peste ani, stăvilind curgerea ireversibilă a timpului… De câte ori n-a sunat clopoțelul chemând, deschizând porți, călăuzind pași, redeșteptând visuri… Câte suflete împrăștiate în cele colțuri de lume nu păstrează într-un ungher ascuns imaginea luminoasă a școlii care astăzi se numește Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare… Și poate fiindcă-i decembrie și se-apropie vacanța de Crăciun aș vrea să-i pot spune fiecăruia dintre acei care poartă în suflet școala mea, frate al tinereții mele, „Gaudeamus igitur!”…


ȘCOALA GENERALĂ MIHAIL KOGALNICEANU, SEBEȘ

Str. Mihail Kogălniceanu Sebeş
 kWh
Inimă În inima ţării, judeţul Alba musteşte de istorie şi frumusţe fiind un popas obligatoriu pentru orice iubitor de frumos, locuri sau tradiţii. Leagăn al unei glorioase civilizaţii, cea română, Capitala Marii Uniri, a dat naştere unor oameni de seamă precum poetul Lucian Blaga. Toate acestea, la intersecţia drumurilor către Cluj, Deva şi Sibiu...Pe acolo, pe undeva, suntem si noi. Clădirea Şcolii cu clasele V-VIII „Mihail Kogălniceanu” din Sebeş a fost construită din necesitatea existenţei unei şcoli în cartierul cu acelaşi nume din oraşul Sebeş. În anul 1975 a fost dată în folosinţă ca şcoală cu clasele I-IV aparţinînd de Şcoala Nr. 1 Sebeş. Localul şcolii are 17 săli de clasă, direcţiune, secretariat, cancelarie, bibliotecă, arhivă. Deci, de la început, clădirea a fost construită pentru fi şcoală de sine stătătoare, independentă, necesară copiilor din cartier. Numărul locuitorilor a crescut cu fiecare an, datorită construirii unui număr mai mare de apartamente decât a fost stabilit iniţial prin proiect. De aceea, cartierul pare înghesuit, aşa cum mai sunt multe construite în acei ani. În anul 1984 se înfiinţeaza Şcoala Generală Nr. 4 din Sebeş prin scindarea Şcolii Nr. 1 Ca urmare a cererii pe care cadrele didactice şi părinţii elevilor au făcut-o Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, din anul 1999 şcoala noastră poartă numele cartierului cu care se identifică.


ȘCOALA PROFESIONALĂ ”SF. APOSTOL ANDREI”, SMÂRDAN

Sat Smârdan, Com. Suharău, Jud. Botoșani
 kWh
În prezent școala coordonează și activitatea școlilor din Lișna și Plevna. Aceasta este dotată cu: - CDI (Centru de Documentare și Informare) - Sala de calculatoare - 11 stații (sistem AEL) - Laborator de fizica-chimie - Ateliere de instruire practică (mecanică și textile-pielărie) - 8 săli de clasă În prezent școala are clase de profesională, profil mecanic și textil.


ȘCOALA SPECIALĂ CARANSEBEȘ

Strada Spitalului 8, CaransebeȘ
 kWh
Școala Gimnazială Specială Caransebeș scolarizează elevi cu Deficiente Mintale Ușoare, Moderate și Severe. Obiectivul principal al Școlii Speciale Caransebeș este ridicarea calităţii procesului instructiv- educativ şi formativ-terapeutic în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe, ţinându-se cont de situaţia concretă din şcoală, de condiţiile comunităţii şi de mediul familial din care provin elevii.Orientarea educaţiei a evoluat în ultimele decenii, în mod considerabil, sub influenţa schimbărilor sociale fundamentale, de la simpla achiziţie de cunoştinţe (a şti) şi de formare a deprinderilor (a învăţa să faci), la dezvoltarea atitudinilor (a vrea să fii) şi a personalităţii, în întregul ei (a învăţa să fii împreună cu alţii) – toate aceste domenii concurând la potenţarea dezvoltării şi devenirii individului în cadrul societăţii (a învăţa să devii). Totodată, accentul strategic în procesul educaţional se mută de la punctual şi fragmentat (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi izolate), la integrat, solistic şi emergent (competenţe personale şi sociale).


   25040 kWh


   24200 kWh


   34780 kWh


   26290 kWh
© 2017 E.ON Energie România. Toate drepturile rezervate.